search

เริ่มนับถอยหลังสู่การต้อนรับเครื่องบินโดยสารลำใหญ่ที่สุดในโลกของการบินไทย

       ในปี 2012 ที่จะถึงนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะรับมอบเครื่องบินซุปเปอร์   แอร์บัส 380 – 800 ลำใหญ่ที่สุดในโลกของการบินไทย จำนวน 6 ลำซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการผลิตลำตัวเครื่องบินและส่วนประกอบอื่นๆ และการบินไทยจะรับเครื่องบินรุ่นนี้ เข้าประจำการฝูงบินได้ในไตรมาส 3 ปี 2012 เป็นต้นไปและจะนำเครื่องบินซุปเปอร์แอร์บัส 380 – 800 นี้ไปให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางบินระหว่างภูมิภาค

      ทั้งนี้ การบินไทยจะรับมอบเครื่องบินแอร์บัส 380 - 800 จำนวน 3 ลำเข้าประจำการฝูงบินภายในปี 2012 และอีก 3 ลำจะรับเข้าประจำการในปี 2013 โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนจะเปิดตัวเครื่องบินแอร์บัส 380 – 800 เพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาการบริการใน            ทุกรูปแบบให้เป็นไปอย่างดีเลิศ เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้โดยสารใน                   ทุกชั้นโดยสารของการบินไทย

ความพิเศษของซุปเปอร์แอร์บัส 380-800

       ซุปเปอร์แอร์บัส  380 - 800 เป็นเครื่องบินโดยสารลำใหญ่ที่สุดที่เคยผลิตขึ้นมา รวมทั้งเป็นเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในธุรกิจสายการบินด้วยการใช้นวัตกรรมด้านการผลิต ประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคและ         มีระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ อย่างดีเยี่ยม โดย ร้อยละ 25 ของชิ้นส่วนที่ประกอบลำตัวเครื่องบิน เป็นชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบา ทำจากเส้นใยคาร์บอนเสริมความคงทนด้วยเรซินและGLARE ซึ่งเป็นแผ่นอะลูมิเนียมบางๆ ที่นำมาใช้เป็นครั้งแรกในธุรกิจสายการบิน

      เครื่องบินแอร์บัส  380 - 800 มีขนาดคล้ายกับเครื่องบินโบอิ้ง 747 - 400 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่รองลงมา แต่เครื่องบินแอร์บัส 380-800 มีพื้นที่ห้องโดยสารทั้งชั้นบนและชั้นล่าง กว้างกว่าถึงร้อยละ 50 มีหน้าต่างช่องเก็บสัมภาระเหนือศรีษะที่กว้างขึ้นสูงถึง 60 เซนติเมตร        (2 ฟุต) และมีที่ว่างโค้งส่วนบนมากกว่าเครื่องบินทั่วไป

       ในด้านเทคโนโลยีของวิศวกรรมการผลิตนั้น เครื่องบินแอร์บัส 380 - 800 ได้ถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากท่าอากาศยานทั่วโลกด้วยการสามารถควบคุมมลพิษทางเสียงและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการทำการบินให้มีปริมาณน้อยลง ขณะเดียวกันยังสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 35 อีกด้วย

       ในด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำมันของเครื่องบินแอร์บัส 380 – 800 นี้ ได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีในการลดต้นทุนการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องบินชนิดอื่นๆ ได้ถึงร้อยละ 13 โดยเปรียบเทียบจากเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารเต็มเที่ยวบิน จะเผาผลาญเชื้อเพลิงน้อยกว่าปกติ      3 ลิตรต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร

     ในด้านการบริการเครื่องบินแอร์บัส 380 - 800 นี้ได้รับความนิยมจากผู้โดยสารเป็นอย่างมากด้วยความรู้สึกที่กว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในทุกชั้นโดยสาร

การให้ความสำคัญเรื่องขนาดของเครื่องบิน

      ปัจจุบันท่าอากาศยานส่วนใหญ่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาด้านความแออัดของ             ท่าอากาศยาน เนื่องจากมีปริมาณความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินที่จำกัด ดังนั้น การใช้เครื่องบินที่มีขนาดใหญ่อย่างแอร์บัส 380 – 800 จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวและทำให้ท่าอากาศยานสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น รวมทั้งช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินการของสายการบิน โดยเฉพาะในเส้นทางระหว่างภูมิภาคได้ นอกจากนี้ เครื่องบินแอร์บัส 380 ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านการลดมลพิษทางเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบๆ ท่าอากาศยาน

ความโดดเด่นของเครื่องบินซุปเปอร์แอร์บัส 380 – 800

      ตลอด 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจการบินของการบินไทยได้สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในด้านคุณภาพการบริการและเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในเอเชีย ดังนั้น การนำเครื่องบินแอร์บัส 380 – 800 เข้ามาประจำการในฝูงบินการบินไทย จะยิ่งทำให้การบินไทยมีศักยภาพใน การดำเนินธุรกิจสายการบินเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับการบินไทยต่อไปในอนาคต และยังเป็นการเพิ่มความประทับใจสำหรับการบริการผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นไปด้วย

        สำหรับผังห้องโดยสารเครื่องบินแอร์บัส 380 – 800 ของการบินไทยที่บริษัทแอร์บัส ได้นำเสนอนั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 525 ถึง 853 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของการบินไทย โดยบริษัทฯ ได้จัดผังห้องโดยสารจำนวนทั้งหมด 507 ที่นั่ง บริการใน 3 ชั้นโดยสาร ดังนี้

       - ที่นั่งโดยสารชั้น 1 จำนวน 12 ที่นั่ง
       - ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ จำนวน 60 ที่นั่ง
       - ที่นั่งโดยสารชั้นประหยัด จำนวน 435 ที่นั่ง

   โดยได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารใน               ทุกระดับชั้น อีกทั้ง เป็นการตอกย้ำนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการให้ผู้โดยสารได้รับการบริการแบบไทย (Touches of Thai) นอกจากนี้ จากกลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าการบริการของบริษัทฯ          ในด้านการให้บริการบนเครื่องบินในทุกจุดสัมผัสของผู้โดยสารจะทำให้การบินไทยเป็นสายการบินชั้นนำระดับโลกที่สามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจการบินได้อย่างยั่งยืน

      การตกแต่งและบรรยากาศภายในห้องโดยสารของเครื่องบินแอร์บัส 380 – 800  ของ    การบินไทย เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของการบินไทยที่มีตั้งแต่เริ่มต้นที่ฉากแบ่งส่วนห้องโดยสารจะมีสีสันสดใสและผสมผสานกับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของการบินไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในห้องโดยสารสามารถปรับแสงไฟด้วยโทนสีหลากหลายให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน และมีครัวพร้อมเคาน์เตอร์บริการอาหารถึง 7 แห่ง พร้อมด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 24 คน ซึ่งยังไม่มีสายการบินใดไม่เคยทำมาก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและผ่อนคลายในการเดินทาง ขณะเดียวกัน การบินไทยยังคงยึดมั่นคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการบนเครื่องบินอย่างสูงสุด

ที่นั่งโดยสารชั้นที่ 1 บนเครื่องบินซุปเปอร์ 380 - 800 ของการบินไทย

       ที่นั่งโดยสารชั้นที่หนึ่ง จำนวน12 ที่นั่ง ที่ติดตั้งอยู่ชั้นบนของเครื่องบินแบบแอร์บัส 380 -800 นั้น ถูกออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวและเต็มไปด้วยคุณภาพของการบริการที่เพียบพร้อมระดับสูงสุด โดยที่นั่งโดยสารชั้นหนึ่งถูกออกแบบให้เป็นห้องพักผ่อนส่วนตัว มีความห่างระหว่างแถว 83 นิ้ว ความกว้างที่นั่ง 26.5 นิ้ว สามารถปรับเอนนอนเป็นแนวราบได้ถึง 180 องศาและติดตั้งอุปกรณ์สาระบันเทิงอย่างครบครันด้วยจอภาพ AVOD ระบบสัมผัสขนาด 23 นิ้ว ติดตั้งระบบ Wi-Fi อินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิด พร้อมปลั๊กไฟส่วนตัวสำหรับคอมพิวเตอร์วางตักไว้บริการผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความบันเทิงพร้อมกับสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากทั่วโลกได้อย่างสะดวกสบาย

       นอกจากนี้ ภายในห้องพักผู้โดยสารชั้น 1 ยังติดตั้งห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของห้องน้ำปกติ โดยออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับให้ผู้โดยสารแต่งตัวได้อย่างสะดวกสบายด้วยเช่นกัน

ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจบนเครื่องบินซุปเปอร์ 380 – 800 ของการบินไทย

       ด้วยแผนกลยุทธ์การให้บริการในทุกระดับชั้นอย่างดีเลิศ การบินไทยจึงได้สรรหา            ความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารระดับพรีเมี่ยม ในชั้นธุรกิจของเครื่องบินแอร์บัส 380 - 800 ด้วยการติดตั้งที่นั่งในชั้นธุรกิจของเครื่องบินรุ่นนี้จำนวน 60 ที่นั่ง โดยวางผังที่นั่งแบบสับหลีกกัน เพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น และมีทางเดินตรงไปยังที่นั่งอย่างสะดวกสบาย โดยที่นั่งในชั้นธุรกิจนี้จะมีความห่างระหว่างแถว 74 นิ้ว ความกว้างที่นั่ง 20 นิ้ว สามารถปรับเอนนอนเป็นแนวราบได้ถึง 180 องศา และติดตั้งอุปกรณ์สาระบันเทิงอย่างครบครันด้วยจอภาพ AVOD ระบบสัมผัสขนาด   15 นิ้ว ติดตั้งระบบ Wi-Fi อินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารได้ทุกชนิด พร้อมปลั๊กไฟส่วนตัวสำหรับคอมพิวเตอร์วางตักไว้บริการผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความบันเทิงพร้อมกับสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากทั่วโลกได้อย่างสะดวกสบาย

ที่นั่งโดยสารชั้นประหยัดบนเครื่องบินซุปเปอร์ 380 – 800 ของการบินไทย

       การบินไทยได้ติดตั้งที่นั่งโดยสารชั้นประหยัดในเครื่องบินแอร์บัส  380 -800 จำนวนทั้งหมด 435 ที่นั่ง โดยจัดอยู่ในส่วนห้องโดยสารด้านล่าง และด้านท้ายชั้นบนของเครื่องบิน ซึ่งมีบันไดโค้งเป็นส่วนเชื่อมต่อที่นั่งชั้นประหยัดระหว่างชั้นบนและชั้นล่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยที่นั่งในชั้นประหยัดนี้จะมีความห่างระหว่างแถว 32 นิ้ว ความกว้างที่นั่ง 18 นิ้ว และติดตั้งอุปกรณ์สาระบันเทิงอย่างครบครันด้วยจอภาพ AVOD ระบบสัมผัสขนาด 10.6 นิ้ว บนด้านล่างของที่นั่ง ซึ่งมีสาระความบันเทิง ได้แก่ ภาพยนตร์ ข้อมูลด้านการบิน เพลง และความบันเทิงอย่างไม่จำกัด และหากผู้โดยสารต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์การสื่อสารก็สามารถทำได้ นอกจากนี้ ยังติดตั้งปลั๊กไฟส่วนตัวสำหรับคอมพิวเตอร์วางตักไว้บริการผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความบันเทิงพร้อมกับสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากทั่วโลกได้อย่างสะดวกสบาย

       เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษแล้วที่การบินไทย ได้รับการยอมรับจากผู้โดยสารทั่วโลกถึงเรื่องคุณภาพการบริการในชั้นประหยัด เห็นได้จากรางวัลต่างๆ มากมายที่นิตยสารและสถาบันที่มีเชื่อเสียงด้านการบินมอบให้สำหรับที่นั่งโดยสารชั้นประหยัดบนเครื่องบินแอร์บัส 380 – 800 ก็เช่นกัน ผู้โดยสารจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะทำให้การเดินทางกับการบินไทยเป็นการเดินทางภายใต้คำนิยาม “Smooth as silk” ต่อไป

ข้อมูลเครื่องบินแอร์บัส 380 - 800

ความกว้าง (Length): 72.73 m. (238.6 ft.)
ความกว้างระหว่างปีกสองข้าง (Wingspan):79.75 m. (261.6 ft.)
ความสูง (Height):24.45 m.  (80.2 ft.)
ความกว้างลำตัวภายนอก (Outside fuselage width):7.14 m. (23.4 ft.)
ความยาวห้องผู้โดยสาร (Cabin length): ชั้นหลัก (Main deck) : 49.9 m. (164 ft.) ชั้นบน (Upper deck) : 44.93 m. (147.4 ft.)
พื้นที่ปีก (Wing area):845 sq. m. (9,100 sq. ft.)
น้ำหนักการ take off สูงสุด:560,000 กิโลกรัม (1,235,000 lb.) (สำหรับรุ่นของการบินไทย)
ปริมาณการขนส่งสินค้า:176 cu. m. (6,200 cu. ft.)
ความจุเชื้อเพลิงสูงสุด:320,000 l. (84,600 USG)
เครื่องยนต์ (สำหรับเครื่องการบินไทย):Four Rolls Royce Trent 900 : แรงขับดัน 70,000 lbs
เครื่องแปลงไฟ:Four 150kVA.
ระยะทำการบิน (Range,at design load ):มากกว่า 15,400 km.(8,300Nm)
ความเร็ว (Speed,at cruise altitude :0.85 Mach = ประมาณ 926 kmh. (575 mph)
ความจุผู้โดยสาร (Design passenger capacity):525 (In 3-class configuration) to 853 (All-economy).
หมายเหตุ:สำหรับเครื่องบิน A380 – 800 ของการบินไทย มีเก้าอี้ที่นั่งโดยสารจำนวน 507 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 3 ชั้นโดยสาร ได้แก่
  1.       ชั้นโดยสารชั้นหนึ่ง (Royal First class) จำนวน 12 ที่นั่ง
  2.       ชั้นโดยสารธุรกิจ (Royal Silk class) จำนวน 60 ที่นั่ง
  3.       ชั้นโดยสารประหยัด (Economy Class) จำนวน 435 ที่นั่ง
Home AIRBUS A380    
thaiairways.comInvestor RelationsCorporate CommunicationsProcurementSitemapTerms of UseContact Us
© 2008 THAI AIRWAYS. All rights reserved. Flash Player Required. Click here to Download